Căn hộ bán

2.2 tỷ
Số 1 đường D1, Tân Hưng, Quận 7 Hồ Chí Minh
Diên tích:
1.58 tỷ
167 Phạm Hữu Lầu, Phú Mỹ, Quận 7, Hồ Chí Minh
Diên tích:
1.36 tỷ
167 Phạm Hữu Lầu, Phú Mỹ, Quận 7, Hồ Chí Minh
Diên tích:
1.05tỷ/căn
167 Phạm Hữu Lầu, Phú Mỹ, Quận 7, Hồ Chí Minh
Diên tích: