Căn hộ bán

TienIch-ParkPremier
1.5 tỷ
khu 12 Nguyễn Hữu Thọ
Diên tích:
1.7 tỷ
khu 12 Nguyễn Hữu Thọ
Diên tích:
Hoboi-Parkpremier
1.5 tỷ
khu 12 Nguyễn Hữu Thọ
Diên tích:
Phòng Khách 106m
1.99 tỷ
khu 12 Nguyễn Hữu Thọ
Diên tích:
Hồ bơi chân mây tại The Park Residence
1.2 tỷ
khu 12 Nguyễn Hữu Thọ
Diên tích:
The Park Residence Phòng khách
1.5 tỷ
Khu 12 Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, HCM
Diên tích:
Phong bep can ho The Park Resident
1.25 tỷ
Khu 12 Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, HCM
Diên tích:
1.4 tỷ
Khu 12 Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, HCM
Diên tích:
1.6tỷ
Khu 12 Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, HCM
Diên tích: